Mohu použít hypoteční úvěr na koupi chaty, která je v katastru nemovitostí vedena jako objekt k rekreaci a ne k trvalému bydlení?

Ano, hypoteční úvěr lze použít i na koupi chaty jako objektu k individuální rekreaci. Podmínkou je, aby tato nemovitost sloužila k rekreaci žadatelů a ne k podnikání tj. provozování penzionu apod. Může o hypoteční úvěr zažádat jen jeden z manželů? Manželé, kteří nemají zúžené společné jmění manželů či zrušené BSM, musí o úvěr vždy žádat společně a oba též podepisují úvěrovou smlouvu. Manželé nabývají nemovitost do společného jmění manželů a ze společných prostředků hradí splátky úvěru. V případě zúžení rozsahu společného jmění manželů, musí být tato skutečnost doložena dohodou o zúžení SJM uzavřenou formou notářského zápisu.