Hypotéky pro Vaše bydlení!

Jedná se o účelový úvěr použitý výhradně na investici do nemovitosti - např. koupi, výstavbu, rekonstrukci, vypořádání dědictví či vypořádání po rozvodu nebo na refinancování jiné hypotéky či úvěru který byl prokazatelně použit na investici do nemovitosti.Hypoteční úvěr je po celou dobu zajištěn zástavním právem k nemovitosti (nemovitost je ve vašem vlastnictví, nechá se i převádět, ale vždy s tímto zástavním právem a se souhlasem banky, klient může hypotéku zajistit nebo dozajistit i jinou nemovitostí - např. rodinným domem rodičů, známých apod.). Po splacení úvěru je toto zástavní právo bankou automaticky vymazáno.

Hypotéka se dnes již stala standardním finančním produktem, který již je veřejností vnímán jako naprosto dostupný nástroj pro financování bydlení či podnikání.

Jak dlouho mohu hypotéku splácet?
Od 5 - 30 let

Banky požadují, aby hypotéka byla splacena v okamžiku ukončení aktivního věku nejstaršího z klientů, zpravidla je tato hranice 65 let.

Osobně se snažím klientům doporučit maximální dobu splatnosti do 20 let.

Co lze hypotékou financovat?

 • rodinný dům (koupě, výstavba, rekonstrukce, vypořádání dědictví, vypořádání po rozvodu, refinancování úvěru)
 • koupě bytu v osobním vlastnictví
 • koupě nemovitosti k rekreaci (chaty nebo chalupy)
 • koupě bytového domu
 • koupě stavebního pozemku

Jak vysokou hypotéku mi banka poskytne?
Banky dnes již standardně nabízejí hypotéky až do 100 % investičního záměru klienta. Maximální výše poskytnuté hypotéky je omezena hodnotou zastavované nemovitosti a příjmem klienta.

Pokud ovšem banky půjčují nad 70 % z hodnoty nemovitosti, mívají zpravidla vyšší úrokovou sazbu a vyšší požadavky na bonitu klienta.

Chce banka prokazovat jaké mám příjmy?
Ano, klienti musí bance doložit jaký druh a výši příjmu mají. Banky chtějí mít jistotu, že klient je schopen dostát svým závazkům a je schopen řádně splácet měsíční splátky.

Fyzická osoba zaměstnanec

 • příjmy z hlavního nebo vedlejšího pracovního poměru - klient bance dokládá potvrzení o výši pracovního příjmu které mu vyplní jeho zaměstnavatel (na formulář banky)
 • ostatní příjmy - např. příjmy z kapitálového majetku

Fyzická osoba podnikatel

 • příjmy z podnikání - klient bance dokládá daňové přiznání za poslední 2 roky a doklad o nedlužnosti od příslušného finančního úřadu
 • příjmy z pronájmu (specifická forma podnikání) - klient bance dokládá daňové přiznání za poslední 2 roky a doklad o nedlužnosti od příslušného finančního úřadu

Kdo může o hypotéku požádat?

Fyzická osoba

 • osoba starší 18-ti let
 • maximální věk žadatele 65 let
 • občan ČR
 • cizinec s trvalým pobytem na území ČR
 • občan SR a to i s trvalým pobytem na území SR

Lze hypotéku předčasně splatit?
Ano je to možné, ale...

Pokud chci splatit hypotéku během pevně úročného období ( Fixace), požadují banky ve většině případů smluvní pokuty, které jsou velmi vysoké (od cca 5 do 30 % ze splácené částky) a pro klienta velmi nevýhodné. Proto, pokud již před podpisem smlouvy o poskytnutí úvěru vím, že budu chtít provést mimořádnou splátku, mohu si ji naplánovat do splátkového kalendáře (tato možnost je bankami ale poplatkována - cca 1 % z výše splátky) a nebo mohu úvěr částečně nebo zcela splatit po ukončení pevně úročeného období (banky zpravidla dnes nabízejí fixace úrokových sazeb na 1,3,5, 10 nebo 15 let) a klient má pouze za povinnost toto oznámit předem písemně bance.

Příklad:
Pokud vím, že budu mít finanční prostředky z prodeje bytu v kterém dnes bydlím a že jej budu prodávat až dostavím dům zvolím si 1-letou, maximálně 3-letou fixaci úrokové sazby a po uplynutí této doby mohu provést mimořádnou splátku.

Jakým způsobem je hypotéka zajištěna?
Jak již popisuji v kapitole "Hypotéka", jsou banky poskytující hypoteční úvěr povinny zajistit takovýto úvěr zástavním právem k nemovitosti (registraci zástavního práva provádí příslušný katastrální úřad).

Další nezbytnou podmínkou všech bank je, aby nemovitost byla pojištěna a banka měla sjednána vinkulaci pojistného plnění. U bytových jednotek v osobním vlastnictví, aby byla pojištěna domácnost.

Některé banky též požadují životní Pojištění klienta, ale spíše výjimečně.

Pokud vám někteří "finanční poradci" budou tvrdit, že podmínkou získání hypotečního úvěru je, aby klient měl životní pojištění, nevěřte jim, není to pravda.