Pojištění pro Váš klid

Proto, abychom byli ochránění od rizik spojených s nepříjemnými událostmi týkající se naší osoby nebo nemovitosti je možné tato rizika ošetřit pojištěním.

Podmínkou všech hypotečních bank je, aby nemovitost, která je předmětem Zajištění hypotečního úvěru byla pojištěna proti živelným událostem ( požáru, výbuchu, úderu blesku, úniku vody z vodovodního zařízení,vichřici nebo krupobití, vystoupnutí vody z odpadního potrubí, povodni nebo záplavě apod.). Pojišťovna si k takovému Pojištění sjednává tzv. vinkulaci pojistného plnění, což znamená, že v případě pojistné události bude pojistné plnění přednostně použito na opravu pojištěné nemovitosti, tak, aby byla uvedena do původního stavu. U koupě bytových jednotek někdy postačí, aby byla pojištěna pouze domácnost ( cennosti a peníze, stavební součásti bytu, elektronika včetně anténních systémů apod.).

Mnohdy slyšíme, že podmínkou poskytnutí hypotečního úvěru je, aby klient byl životně pojištěn. Většina bank dnes již toto nepožaduje. Samozřejmě pokud klient pojištění má, banka klientovi zpravidla poskytne lepší úrokovou sazbu (cca o 1-2 desetiny procenta). Pokud již klient chce být takto pojištěn, doporučuji tzv. "úvěrové pojištění", kde klient nespoří žádnou částku jako např. u kapitálového životního pojištění, ale je pojištěn na rizika druhu smrt (výplata sjednané pojistné částky), případně plná invalidita (zproštění od placení pojistného). Tento druh pojištění je mnohonásobně levnější než výše uvedené kapitálové životní pojištění a dle mého názoru je naprosto dostačující.