Musím prokazovat účel u americké (neúčelové) hypotéky?

Nemusíte. Tento úvěr je neúčelový a můžete jej použít na jakýkoliv libovolný účel. Např. na dovolenou, na koupi zařízení domácnosti, koupi automobilu apod. Mohu dát bance do zástavy družstevní byt, jehož koupichci financovat hypotékou? Adresy hypotečních bankNe, družstevní byt není možné dát do zástavy. Ručit se musí jinou nemovitostí (rodinný dům, bytová jednotka). Tato nemovitost ani nemusí být ve vlastnictví klientů, např. bytem v osobním vlastnictví rodičů apod..

Mohu použít hypoteční úvěr na koupi chaty, která je v katastru nemovitostí vedena jako objekt k rekreaci a ne k trvalému bydlení?

Ano, hypoteční úvěr lze použít i na koupi chaty jako objektu k individuální rekreaci. Podmínkou je, aby tato nemovitost sloužila k rekreaci žadatelů a ne k podnikání tj. provozování penzionu apod. Může o hypoteční úvěr zažádat jen jeden z manželů? Manželé, kteří nemají zúžené společné jmění manželů či zrušené BSM, musí o úvěr vždy žádat společně a oba též podepisují úvěrovou smlouvu. Manželé nabývají nemovitost do společného jmění manželů a ze společných prostředků hradí splátky úvěru. V případě zúžení rozsahu společného jmění manželů, musí být tato skutečnost doložena dohodou o zúžení SJM uzavřenou formou notářského zápisu.

Požaduje banka, abych měl uzavřenou životní pojistku?

Dnes již toto banky nepožadují a vyžadují to již zcela výjimečně a ojediněle. Samozřejmě, pokud klient chce mít úvěr "ošetřen" a pojistí se, zohlední mu tuto skutečnost banka v podobě nižší úrokové sazby (cca o 0,1-0,2 %). Rádi bychom provedli rekonstrukci střechy a oken našeho rodinného domku přibližně za 500.000 Kč. Je možné si u banky vzít hypotéku na celou rekonstrukci? Banky umožňují financovat z hypotéky celý investiční záměr, bez doložení vlastních zdrojů. Podmínkou je dostatečné  úvěru nemovitostí a prokázání příjmů ke splácení hypotečního úvěru.

Máme u banky již sedmým rokem hypoteční úvěr na rekonstrukci nemovitosti ve výši 2,000.000 se splatností 15 let. Lze provést mimořádnou splátku jen části úvěru ve výši cca 600.000 Kč?

Ano, mimořádnou splátku lze provést. Nejlépe v okamžiku, kdy banka sama mění podmínky úvěrové smlouvy tj. při změně úrokové sazby. V tomto okamžiku lze bez problémů splatit část či celou hypotéku. V době mimo změny úvěrových podmínek ze strany hypoteční banky lze hypotéku rovněž jednorázově splatit, ale s případným, poměrně značným postihem v podobě požadavku na doplacení úroků za období do doby změny úvěrových podmínek.

Chtěl bych s manželkou zažádat o hypoteční úvěr na výstavbu nemovitosti. Jakou maximální výši úroků si může každý z nás odečíst od základu daně?

Máte nárok na odečet úroků z hypotečního úvěru ve výši max. 300.000 Kč ročně. Jestliže je více účastníků úvěrové smlouvy uplatní odečet jen jeden z nich nebo všichni rovným dílem. Mám v úmyslu koupit rodinný dům a nedisponuji žádnými vlastními zdroji. Jak lze situaci řešit? Řešením je hypoteční úvěr na 100 % kupní ceny, který již dnes banky naprosto standardně poskytují.