Lze poskytnout hypoteční úvěr i na odkup 1/2 rodinného domu, kterou bychom kupovali od vzdálených příbuzných, když druhou 1/2 tohoto rodinného domu vlastní naši rodiče?

Ano, lze poskytnout hypoteční úvěr na odkup jen 1/2 nemovitosti, ale úvěr musí být zajištěn vždy celou nemovitostí. To znamená, že zástavní smlouva by se vztahovala na kupovanou část nemovitosti i na část nemovitosti ve vlastnictví rodičů, kteří by se zástavou museli souhlasit.