Ing. Libor Ostatek

Hypoteční specialista a poradce
Curych, Švýcarsko, 3. ledna 2005

Luboše Tvrzníka znám od roku 1995 a můžu potvrdit, že patří k hypotečním profesionálům, kteří očekávání zákazníků nejenom naplní, ale bezpochyby je i překoná. Být hypotečním makléřem přináší ještě jednu velkou devizu pro zákazníky, a to je absolutní orientace na zákazníka a nezávislost na jedné bankovní instituci.